brandwerend afdichten van doorvoeren

"Ik spuit de opening vol met roze mousse dus ik haal 240 minuten brandweerstand: --> FOUT!"

"Er loopt water door de leiding dus een mof is niet nodig: --> FOUT!"

brandweerstand-afdichting-leiding

Een bouwproject zonder technieken bestaat niet. Er zullen dus bijna altijd leidingen doorheen muren of plafonds gaan die behoren tot de compartimentering.

Zo'n opening wordt een doorvoer genoemd. Correct brandwerend dichten van de doorvoeren wint steeds meer aan belang.
Daarom is recentelijk de Belgische norm uitgebreid met een apart hoofdstuk dat specifiek over dit probleem handelt.

De wetgeving is eigenlijk eenvoudig: elke opening moet met dezelfde brandweerstand gedicht worden als de muur of wand waarin het zich bevindt.
Lopen de technieken door een muur met 120 minuten brandweerstand, dan moeten ook de doorvoeren gedicht worden met een systeem voor 120 minuten.
Er moet dus een dichting geplaatst worden die zowel voldoet aan vlamdichtheid (E) als isolatie- eigenschappen (I). 

De enige uitzondering hierop vormt de enkelvoudige doorvoering. Deze uitzondering is beperkt toepasbaar in België.
In die gevallen is het toegelaten om het E-criterium te verwaarlozen of type-oplossingen te gebruiken (schuim behoort niet tot de type-oplossingen).

Doorvoeringen correct dichten is een complexe materie omdat elke type techniek een andere oplossing vraagt.
Er bestaan veel materialen en toepassingen maar niet alles is overal bruikbaar.

 

Sticker brandveilige doorvoering REI PROJECTS na behandeling doorvoeringen:

brandwerende voorvoeringen

 

Enkele voorbeelden:

  • Metalen leidingen zullen niet meteen wegsmelten in een brand maar wel hitte transporteren doorheen de scheiding.
    De leiding zal aan de koude kant zodanig verhitten dat naburige materialen kunnen ontvlammen. Om dit te vermijden is het nodig de leidingen voldoende te isoleren met ontbrandbare materialen. 
  • Kunstof leidingen zullen smelten en dus een opening laten in de scheiding. Hier moet dus iets voorzien worden die de ontstane opening dicht tijdens de brand. Dit kan bv door wurgmoffen.
  • Kabels vatten vuur. Er moet dus gezorgd worden dat het vuur niet door de dichting heen kan. Mogelijk oplossingen zijn schuim, moffen, coating, siliconen enz. 
  • Ook voegen moeten correct gedicht worden. Zwelbanden, siliconen, isolatie, schuim zijn allemaal materialen die -indien correct toegepast- een oplossing kunnen bieden.
  • Helemaal complex wordt het wanneer in 1 opening alle bovenstaande technieken voorkomen en er dus een gecombineerde doorvoer ontstaat.

 

Enkel door voldoende aandacht aan doorvoeren te besteden kunnen volgende problemen vermeden worden:

  • Dichtingen worden vergeten waardoor opleveringen in het gedrang komen.
  • Alle technieken worden door dezelfde opening geduwd waardoor een correcte dichting niet meer mogelijk is.
  • Foute oplossing worden gebruikt waarna bij oplevering of keuring problemen ontstaan.

REI Projects is de specialist als het om brandwerende doorvoeringen gaat.

 

> Lees meer over technische voorlichting van WTCB

 

Aarzel dus niet ons te contacteren voor uw project met brandwerende doorvoeringen. U kan steeds op advies en een correcte oplossing rekenen.