Brandwerend schilderwerk

"Staal is onbrandbaar maar heeft een slechte brandweerstand"

Staal is onbrandbaar en zal dus geen invloed hebben op het ontstaan van een brand. De weerstand tegen brand of de stabiliteit tijdens een brand (R-eis) is niet goed bij stalen constructies. De brandweerstand van staal kan steeds berekend worden met de Eurocode EN 1993-1-2. Hierbij spelen 2 criteria een belangrijke rol:

 

Massiviteit van het profiel

Dit is de verhouding tussen de doorsnede van het profiel en de belaste omtrek. Hoe hoger de massiviteit, hoe beter het profiel bestand is tegen opwarming door brand. 2 voorbeelden ter verduidelijking:

 • een IP200 profiel is veel slanker en heeft een lagere massiviteit dan een zware HEM300. 
 • een 4-zijdig belaste IPE200 heeft een lagere massiviteit dan een 2-zijdig belaste IPE200. De belaste omtrek is immers veel lager.

 

Kritische staaltemperatuur

Dit is de temperatuur waarop het staal bezwijkt en de belasting niet meer aan kan. De temperatuur wordt bepaald op bais van:

 • Massiviteit van het profel
 • Belasting op het profiel
 • Temperatuursverdeling in het profiel
 • Type brandcurve (omgevingstemperatuur)

Men zou dus voor elk profiel kunnen bepalen of het voldoet aan de opgelegde brandweerstand of niet. In de praktijk gebeurt dit nauwelijks omdat de berekening omslachtig is.

 

Bescherming

In de praktijk blijkt dat de kritische staaltempartuur ongeveer tussen den 500°C en 600°C ligt. Door het staal te beschermen stellen we het bereiken van deze temperatuur uit. Hierdoor zal de stabiliteit van de structuur tijdens een brand gewaarborgd blijven. REI Projects kan een staalstructuur beschermen met:

 • Verfsysteem
 • Beplating

Om de bescherming te bepalen is het noodzakelijk dat wij het type profiel en de blootstelling kennen. Voor de kritische temperatuur wordt een gemiddelde waarde aangenomen. Met deze gegevens berekenen wij welke type plaat of welke laagdiktes noodzakelijk is om de profielen te kunnen beschermen.

 

Brandwerend verfsysteem

Een goed brandwerend verfsysteem bestaat uit 3 lagen:

 • Primer
 • Actieve laag
 • Beschermende eindlaag

De primer zorgt voor een goede hechting tussen actieve laag en staal en bechermt het staal tegen roest.

De actieve laag zal chemisch reageren in een brand door op te schuimen. De laag kan opschuimen tot 50x de oorspronkelijk dikte en zal het staal voorzien van een isolerende laag.

De eindlaag kan gekozen worden in een RAL kleur naar keuze en beschermt de actieve laag tegen weers- of mechanische invloeden.

 

Brandwerende beplating/omkasting

Een brandwerende omkasting zorgt ook voor een isolerende laag maar dan in de vorm van een plaat. Verschillende materialen kunnen gebruikt worden zoals gipskartonplaten, calciumsilicaat platen enz.

 

Belangrijk:

 • REI projects zorgt steeds voor de meest efficiënte oplossing (omkasting of verfsysteem)
 • REI projects bezorgt steeds een attest na uitvoering als bewijs van de bereikte laagdiktes. Dit attest wordt opgemaakt door onze leverancier of een externe keuring. Enkel dit type attest kan gelden als bewijs voor een goede uitvoering. Een attest met de aangekocht verf bewijst immers niet dat de nodige laagdiktes effectief gehaald zijn.