Nieuwe ontwikkelingen

Een nieuwe ontwikkeling doet zich voor op het vlak van fire safety engineering (FSE).

FSE is een nieuwe tak in de structural engineering die in de toekomst alleen maar aan belang zal winnen. Het is de studie van een gebouw waarbij het begrip brand wetenschappelijk wordt benaderd door toepassing van reglementering, specifieke berekeningsmethoden (zoals computermodellen) en de professionele beoordeling hiervan.

Het uiteindelijke doel is beschermende en preventieve maatregelen analystisch te beoordelen om de gevolgen van brand binnen bepaalde grenzen te houden. Dit in tegenstelling tot de huidige filosofie waarbij ieder bouwelement afzonderlijk aan bepaalde eisen moet voldoen.