Verschil brandreactie en brandweerstand

Het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 en zijn aanpassingen hebben ervoor gezorgd dat gekende begrippen en technieken verspreid over verschillende Belgische normen gebundeld werden. 2 belangrijke begrippen uit deze wet zijn de classificatie van materialen en systemen volgens brandreactie en brandweerstand.

Naar aanleiding van de aanpassing van 12 juli 2012 zijn de begrippen ge-update in overeenstemming met de Europese normen.

 

Brandreactie

Brandreactie was reeds lang gedefinieerd in de norm NBN S21-203. Ze omvat het geheel van kenmerken van een bouwmateriaal met betrekking tot zijn invloed op het ontstaan en de uitbreiding van een brand. De mate van brandreactie werd uitgedrukt in 5 klassen van A0 tot A4 waarbij A0 onbrandbare materialen zijn. Het grootste nadeel aan dit systeem is dat andere landen andere testen en benamingen van klassen gebruiken. Dit maakt de uitwisselbaarheid van materialen niet eenvoudig.

De brandreactie zal vanaf nu echter bepaald worden aan de hand van EN 1305-1. De nieuwe Europese norm introduceert 7 nieuwe klassen van A1tot F.
Bijkomend wordt ook de druppelvorming en rookproductie bekeken omdat dit zeer belangrijke factoren zijn in een brand.

OPGELET: De oude Belgische benaming komt niet overeen met de nieuwe Europese benaming!

Classificatie: Brandgedrag: A1 A2 B C D E en F (niet brandbaar tot uiterst brandbaar).

Bijkomend worden de rookproductie (S1 tot S3) en druppelvorming (d0 tot d3) aangeduid.

 

Brandweerstand

Brandweerstand was al gekend uit de norm NBN 713.020 en handelt over de tijd gedurende dewelke het bouwelement tijdens een volontwikkelde brand volgende 3 functies samen bleef behouden: stabiliteit - vlamdichtheid en thermische isolatie. 

Brandweerstand werd uitgedrukt in tijd, bv RF30 of een brandweerstand van 30 minuten. De brandweerstand zal vanaf nu echter bepaald worden aan de hand van reeks EN 1363 (algemeen) EN 1364 (niet dragende elementen). Het verschil met het Belgische classificatiesysteem is dat er per criterium een aparte letter gebruikt wordt. Vanaf nu kan een element dus voldoen aan 1 of meerdere criteria, dit in tegenstelling tot RF waarbij het alles of niets is.

 • R: Stabiliteit (Resistance)
 • E: Vlamdichtheid (Etanchéité)
 • I: Thermische isolatie (Isolation)
 • W: Straling 

REI is dus het Europese equivalent voor het Belgische RF. Onze firma heeft zijn naam hierop uiteraard geïnspireerd. 

 

Voorbeelden:

 • Staal: A1
 • Rotswol: A1
 • PUR isolatie: B, S2, d0
 • Een deur met een scheidende functie van een half uur: EI30 (vroeger RF30)
 • Een wand met een scheidende en dragende functie van een uur: REI60 (vroeger RF60)
 • Een staalstructuur met een stabiliteit van 1 uur: R60 (vroeger RF60)
 • Een wand met enkel een scheidende functie van 2 uur: EI120 (vroeger RF120)