Wat is brandbeveiliging ?

De Europese unie wordt steeds belangrijker in het dagelijkse leven van iedere Europese burger. Dit is op het gebied van brandbeveiliging niet anders.

De Europese commissie heeft 5 doelstellingen vastgelegd die bij brandbeveiliging moeten gehanteerd worden.

  1. Het dragend vermogen van het bouwwerk wordt verzekerd gedurende een bepaalde tijdsperiode.
  2. Het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook doorheen een constructie wordt beperkt.
  3. Brandoverslag tussen naburige constructies wordt beperkt.
  4. Aanwezigen in een constructie kunnen veilig geëvacueerd worden.
  5. De veiligheid van hulpdiensten moet steeds in acht genomen worden.

Om deze doelstellingen te bereiken zijn heel wat actieve en passieve maatregelen voorhanden.

2 begrippen staan hierbij voorop: brandreactie en brandweerstand.